Helena
Fiolet

Dlaczego powstaliśmy?

Tworzymy reprezentację wcześniaków jako pacjentów i ich rodziców. Zależy nam na propagowaniu podmiotowości dzieci przedwcześnie urodzonych, ochronie ich praw i udzielaniu wsparcia ich rodzicom. Naszą siłą jest fakt, że z Fundacją bardzo blisko współpracują rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych, którzy chcą się dzielić swoimi doświadczeniami z osobami dopiero zaczynającymi się mierzyć z tematem wcześniactwa.